Projekt współfinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

OBECNY ZARZĄD TOWARZYSTWA DOM UPHAGENA

Prof. dr hab. Beata Możejko

Prezes Towarzystwa Dom Uphagena, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest koordynatorem wymiany akademickiej Erasmus w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego pracując z grupami przyjeżdżających studentów z całej Europy. Jest także członkiem Komitetu Wiedzy Encyklopedii Gdańskiej. Od lat bierze też udział w posiedzeniach i wykładach Towarzystwa Dom Uphagena. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Gedanistyki organizowanych przez Uniwersytet Gdański.

Dr hab. Sławomir Kościelak
Wiceprezes Towarzystwa Dom Uphagena. Historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Studiów Podyplomowych Gedanistyka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Gdańsku.

Dr Piotr Paluchowski
Skarbnik Towarzystwa Dom Uphagena. doktor nauk humanistycznych o specjalności historia nowożytna. Zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr Ewa Barylewska-Szymańska

Sekretarz Towarzystwa Dom Uphagena, wicedyrektor Muzeum Gdańska, oraz adiunkt w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.

Mgr Renata Wiloch-Kozłowska

Członek Zarządu Towarzystwa Dom Uphagena. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom uzyskała z archeologii ze specjalizacjami z konserwacji zabytków i badań architektonicznych. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

OBECNA KOMISJA REWIZYJNA TOWARZYSTWA DOM UPHAGENA

Dr Katarzyna Darecka

Dr Zofia Maciakowska

Mgr Wojciech Szymański

 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review