Projekt współfinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Wykład - 24 kwietnia 2024 PDF Drukuj Email

Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza serdecznie w środę, 24 kwietnia o godzinie 17.00 na wykład z 20. cyklu Kultura dawnego Gdańska. Tym razem będziemy gościć Pana Doktora Marcina Grulkowskiego, który wygłosi prelekcję na temat Przywileje króla Kazimierza Jagiellończyka jako podstawa autonomii Gdańska w XV–XVIII wieku.

Uwaga wykład odbędzie się w siedzibie Towarzystwa: Dom Uphagena, Oddział Muzeum Gdańska, ul. Długa 12, Wstęp wolny. Wśród słuchaczy jak zwykle rozlosujemy kilka ciekawych książek.

O wykładzie:

Latem 1552 r. Gdańsk gościł w swych murach króla Zygmunta Augusta. Podczas jednej z audiencji królewskich w Ratuszu Głównego Miasta uroczyście, w obecności rajców, odczytano przywileje, które prawie sto lat wcześniej nadał Gdańskowi król Kazimierz Jagiellończyk. Nazajutrz monarcha zażądał ich oryginałów. Burmistrz i burgrabia królewski Johann Stutte, zapewne z niepokojem, przekazał je królowi we wspaniałym srebrnym naczyniu. Aby wzmocnić przychylność monarchy wobec Gdańska, Rada Miejska obdarowała Zygmunta Augusta licznymi podarkami. Ku zadowoleniu gdańszczan król zwrócił przywileje po dwóch godzinach. Epizod ten ukazuje, z jaką troską elita polityczna Gdańska traktowała przywileje Kazimierzowe. Dzieki nim bowiem Gdańsk zyskał szeroką autonomię oraz pozycję gospodarczą, umożliwiającą mieszczaństwu gdańskiemu bogacenie się poprzez uczestnictwo w handlu bałtyckim a miastu zapewniającą wysokie dochody z licznych podatków od obrotów handlowych. Od drugiej połowy XV w. aż do dziś przywileje są również przedmiotem starannego przechowywania w gdańskim Archiwum Miejskim. Przedmiotem wykładu będzie kształtowanie się uprawnień Gdańska w stosunku do państwa polsko-litewskiego, wynikających z przywilejów Kazimierzowych z lat 1454-1457 oraz dzieje zmagań Gdańska o ich utrzymanie od drugiej połowy XV do końca XVIII stulecia.

O prelegencie:

Dr Marcin Grulkowski jest adiunktem w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach funkcjonowania kancelarii miejskich w Gdańsku i innych miastach hanzeatyckich, problemie finansów publicznych Gdańska w XV-XVIII w., rozwoju banków miejskich i handlu gdańskiego w XV-XVI w. Najnowszą publikacją prelegenta jest książka Privilegia Casimiriana, wydana przez Muzeum Gdańska i nagrodzona w konkursie Muzealna Książka Roku 2023 w kategorii wydawnictw naukowych.

 
Walne Zgromadzenie PDF Drukuj Email

Szanowne Członkinie, Szanowni Członkowie, Drodzy Sympatycy Towarzystwa „Dom Uphagena”,

zapraszamy na Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa), o godz. 18.15 w pierwszym terminie i o godz. 18.30 w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Sprawozdanie z działalności za 2023 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)

3. Sprawozdanie z działalności za lata 2019−2023 (sprawozdanie merytoryczne)

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.

5. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2023 r.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Wybór nowych władz Towarzystwa – Przewodniczącej/Przewodniczącego, pozostałych Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

8. Omówienie planów na 2024 r.

9. Wolne wnioski

W imieniu Zarządu

dr Ewa Barylewska-Szymańska

Sekretarz Towarzystwa „Dom Uphagena”

 

Pozwalamy sobie przypomnieć o składkach członkowskich (które od wielu lat utrzymujemy na tym samym, niskim poziomie). Z góry bardzo dziękujemy za wpłaty.

25 zł – roczna składka członkowska dla osób czynnych zawodowo

35 zł – roczna składka członkowska dla małżeństw czynnych zawodowo

15 zł – roczna składka członkowska dla osób będących uczniami, studentami, emerytami lub rencistami

20 zł – roczna składka członkowska dla małżeństw będących studentami, emerytami lub rencistami

Uprzejmie prosimy o przekazanie składki na rachunek bankowy Towarzystwa:

Bank Polska Kasa Opieki SA, Oddział w Gdańsku, ul. Ogarna 116

44 1240 5400 1111 0010 1994 3957

Podczas zebrania będzie można opłacić składkę członkowską, prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

Państwa składki pozwalają nam na prowadzenie działalności merytorycznej, w tym zapewniają wkład własny w grantach.

Dzięki uzyskanym funduszom możemy przygotowywać nowe cykle wykładów i prezentować najnowsze wyniki badań nad historią i kulturą Gdańska!

 
Składki PDF Drukuj Email

Drodzy Członkowie i Sympatycy Towarzystwa Dom Uphagena,

zwracamy się do Państwa z prośbą o opłacenie składek członkowskich lub o wsparcie naszej działalności. Każda, nawet bardzo drobna kwota zostanie przez nas przyjęta z wielką wdzięcznością, prosimy w treści przelewu o wpisanie: „na cele statutowe” lub „składka członkowska”.

Przypominamy nr konta: 44 1240 5400 1111 0010 1994 3957 w Banku Pekao SA.

Wasz Zarząd Towarzystwa „Dom Uphagen”

 
Gdańsk 1945-1960. Materiały-studia-analizy PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

miłośników powojennej historii Gdańska zachęcamy do lektury.

Prezentowany tom Gdańsk 1945-1960. Materiały-studia-analizy pod red. Edmunda Kizika i Mirosława Golona rozpoczyna serię wydawniczą zainicjowaną przez Instytut Historii PAN we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, która powstaje w związku z pracami badawczymi nad VI tomem „Historii Gdańska" 1945-1990.

Zebrane tu artykuły stanowią pokłosie pierwszego sympozjum źródłoznawczego, które odbyło się w 2016 r. w Domu Uphagena. Podczas konferencji historycy i inni specjaliści zajmujący się powojennym Gdańskiem zaprezentowali dokumentację źródłową i stan badań z zakresu takich zagadnień jak m.in.: migracje, gospodarka komunalna, Kościół i związki wyznaniowe.

Cena 24 zł / 1 egz.

Więcej…
 
Studia i materiały z dziejów domu gdańskiego PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do nabycia drugiego tomu publikacji „Studia z Dziejów Domu Gdańskiego” pod red. Edmunda Kizika. W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem Towarzystwa dr Ewą Barylewską-Szymańską drogą telefoniczną (tel.(58)326-07-19) lub mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Koszt tomu – 30 zł + przesyłka listem zwykłym 5 zł lub priorytetem 7 zł za każdy z egzemplarzy. Publikację wysyłamy po wpłacie pieniędzy na konto Towarzystwa:

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Ogarna 116
44 1240 5400 1111 0010 1994 3957

 

Więcej…
 


joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review