Projekt współfinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Wykład - 24 kwietnia 2019

PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Towarzystwo „Dom Uphagena” serdecznie zaprasza w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 17.00 na wykład pana doktora Cezarego Kardasza (Towarzystwo Naukowe w Toruniu), Handel morski Gdańska na przełomie XV i XVI stulecia. Miłośnicy Gdańska będą mieli okazję do zapoznania się z ważną dla miasta tematyką handlu morskiego w okresie kluczowym dla jego rozwoju i późniejszej prosperity (2. połowa XV w. i początek XVI stulecia). Omówiona zostanie m.in. dynamika kontaktów handlowych, zasięg geograficzny i struktura towarowa wymiany z uwzględnieniem jej zmian w badanym okresie, a także rola Gdańska w handlu bałtyckim w XV/XVI w. i kwestia znaczenia eksportu z Gdańska (zboża i produktów leśnych) dla gospodarki Europy Zachodniej. Liczymy na Państwa wizytę w Domu Uphagena, ul. Długa 12 w Gdańsku, wstęp jest jak zawsze wolny.

O Prelegencie:

Dr Cezary Kardasz ukończył studia magisterskie z historii oraz licencjat z archiwistyki i zarządzania dokumentacją, odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Czai. Jego rozprawa nosiła tytuł „Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel)" i obroniona została w 2012 r., w rok później ukazała się drukiem.

Nasz Gość był stypendystą m.in. Instytutu Herdera w Marburgu, DAAD i Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie. Od 2012 r. pracuje w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, gdzie zrealizował projekt badawczy "Handel morski Gdańska na przełomie XV/XVI wieku" finansowany w ramach konkursu Sonata Narodowego Centrum Nauki. Zainteresowania badawcze doktora Kardasza koncertują się na historii gospodarczej i społecznej miast na południowym pobrzeżu Bałtyku w okresie późnego średniowiecza.

 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review