Projekt współfinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

OBECNY ZARZĄD TOWARZYSTWA DOM UPHAGENA

Dr hab. Sławomir Kościelak
Prezes Towarzystwa Dom Uphagena. Historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Studiów Podyplomowych Gedanistyka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Gdańsku,

Prof. dr hab. Edmund Kizik
Wiceprezes Towarzystwa Dom Uphagena. Historyk, kierownik Pracowni Historii Gdańska Instytutu Historii PAN, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr Jacek Stolarski
Skarbnik Towarzystwa Dom Uphagena. Muzyk, prezes Stowarzyszenia Muzycznego
Forza.

Dr Ewa Barylewska-Szymańska
Sekretarz Towarzystwa Dom Uphagena. Historyk sztuki, kierownik Domu Uphagena - Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, adiunkt w Pracowni Historii Gdańska Instytutu Historii PAN.

Dr Zofia Maciakowska
Członek Zarządu Towarzystwa Dom Uphagena. Historyk architektury, adiunkt w Pracowni Historii Gdańska Instytutu Historii PAN, współpracownik Agencji Rewaloryzacji Dart.

Dr Piotr Paluchowski
Członek Zarządu Towarzystwa Dom Uphagena. doktor nauk humanistycznych o specjalności historia nowożytna. Zatrudniony jako asystent w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz adiunkt w Dziale Historii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review